Opinie ekspertów

Poznaj opinie ekspertów na temat Esoxx One

Prof. Wioletta Pietruszewska

Rola doustnego preparatu kwasu hialuronowego i siarczanu chondroityny w leczeniu pacjentów z refluksem krtaniowo-gardłowym

"Preparat złożony kwasu hialuronowego i siarczanu chondroityny na nośniku bioadhezyjnym (poloxamer 407), działając miejscowo, w znacznym stopniu zmniejsza dolegliwości refluksu krtaniowo-gardłowego, głównie u pacjentów z: przewlekłym kaszlem, chrząkaniem oraz chrypką. Ponadto, poprzez pokrycie błony śluzowej krtani ochronną warstwą, umożliwia jej lepsze nawilżenie oraz przyspiesza proces gojenia i regenerację błony śluzowej, co w konsekwencji powoduje zmniejszenie lub wycofanie się zmian morfologicznych w krtani"

"Preparat złożony HA+CS na nośniku bioadhezyjnym, powlekając błonę śluzową krtani i gardła, chroni ją dłużej przed szkodliwym działaniem kwasu solnego i pepsyny oraz przyspiesza gojenie już zmienionej zapalnie błony śluzowej. W znacznym stopniu zmniejsza on dolegliwości związane z LPR, głównie u pacjentów z przewlekłym kaszlem oraz chrypką, często jako terapia wspomagająca PPI. Preparat ten: umożliwia lepsze nawilżenie błony śluzowej, zwłaszcza gardła i krtani, wspomaga gojenie zmian błony śluzowej, spowodowanych refluksem krtani, i jest cennym uzupełnieniem leczenia inhibitorami pompy protonowej. Posiada on również działanie protekcyjne na błonę śluzową, charakteryzuje się dobrą tolerancją przez pacjentów, ponieważ nie stwierdzono objawów niepożądanych po jego stosowaniu u chorych z refluksem krtaniowo-gardłowym. Wykazano wpływ preparatu na zmniejszenie zarówno głównych dolegliwości związanych z LPR, jak i zmian morfologicznych nim wywołanych. Jednak, aby wykazać rolę tego preparatu w tej postaci GERD, należy rozszerzyć badania na większą grupę chorych z uwzględnieniem pacjentów z bardziej zaawansowanymi zmianami morfologicznymi krtani, głównie wytwórczymi/przerostowymi, oraz ustalić optymalny czas jego stosowania. Zaproponowany okres 2 tygodni w niniejszych badaniach wskazał na istotne zmniejszenie dolegliwości związanych z LPR oraz na częściowe wycofanie się zmian wywołanych chorobą. Nie badano natomiast pacjentów po przewlekłym stosowaniu preparatu, a następnie po jego odstawieniu. Z uwagi na wielkość grupy, ograniczony zakres zmian morfologicznych w krtani, brak obserwacji w przewlekłym zastosowaniu preparatu oraz wynikające z powyższego ograniczenia, badania powinny być kontynuowane i rozszerzone."

Czytaj całość

Prof. Anita Gąsiorowska

Ochrona i regeneracja błony śluzowej przełyku, gardła i krtani jako ważny element terapii pacjentów z przełykowymi i pozaprzełykowymi objawami choroby refluksowej

"Jedyny na rynku o takim składzie preparat działający protekcyjnie w obrębie przełyku, w którego skład wchodzą: HA, CS i poloxamer 407, występuje w Polsce pod nazwą handlową Esoxx One. Stanowi on cenne uzupełnienie leków antysekrecyjnych u pacjentów z objawami przełykowymi i pozaprzełykowymi choroby refluksowej przełyku. Mechanizm działania obejmuje zarówno ochronę błony śluzowej przed działaniem uszkadzającym kwasu solnego oraz pepsyny, jak i wspomaganie mechanizmów obronnych błony śluzowej przełyku. Przeprowadzone wstępne badania wykazały także korzyść po zastosowaniu preparatu w łagodzeniu objawów nocnych, laryngologicznych i pulmonologicznych u pacjentów po zabiegach resekcyjnych przełyku oraz korzystny wpływ na proces gojenia ostrego zapalenia przełyku wywołanego leczeniem onkologicznym."

"Leczenie zespołów przełykowych i pozaprzełykowych choroby refluksowej przełyku (GERD) jest ukierunkowane przede wszystkim na hamowanie wydzielania kwasu solnego. Pomimo wysokiej skuteczności działania inhibitorów pompy protonowej (PPI) u około 30–60% pacjentów z GERD występują codzienne objawy choroby. Ważną rolę w generowaniu objawów GERD, poza refluksem kwaśnym, mają także inne czynniki, takie jak: nieprawidłowa perystaltyka przełyku, nadwrażliwość trzewna, zaburzone mechanizmy oczyszczania przełyku i zaburzona bariera śluzówkowa. Dodatkową propozycją terapeutyczną jest postępowanie, mające na celu poprawę mechanizmów obronnych błony śluzowej przełyku, a nie wpływ na hamowanie czynników uszkadzających. Preparat składający się z kwasu hialuronowego (HA), siarczanu chondroityny (CS) i poloxameru 407 chroni przed czynnikami uszkadzającymi (kwas solny, pepsyna) oraz przyspiesza proces gojenia i regeneracji błony śluzowej, stanowiąc ważny element monoterapii lub terapii dodanej u pacjentów z GERD."

Czytaj całość